?>

Monthly Archives Wrzesień 2017

KRUŻGANKI

Krużganki (Kreuzgang: 1V-X pn.-sb. 0.311-1 7.00. nd. 12.00-17.00: 0,50 DM), w raczej niespotykany sposób dobudowane do transeptn, tworzą tarczę ochronną wokół apsydy, przy której rośnie tysiącletni krzew różany (Tausendjährige Rosenstock), związany nierozerwalnie z legendą o założeniu Hildcshcim. W 815 r. Ludwik Pobożny, jeden z synów Karola Wielkiego, zawiesił na drzewie relikwie Najświętszej Dziewicy z kaplicy królewskiej podczas polowania w pobliżu HHdwins Heim (domostwa rolnika Hildwina). Po polowaniu usiłował je zdjąć, lecz te jakby przyrosły do drzewa. Uznał to za znak opatrzności i postanowił założyć w tym miejscu kościół diecezjalny. Jest kwestią sporna,, czy jest to rzeczywiście ten sani krzew, lecz niewątpliwie liczy on sobie wiele stuleci i wydaje się być cudownym – zakwitł tuż po nalocie bombowym, w wyniku którego zniszczona została większa część katedry i od tego czasu, co roku regularnie zakwita. W środku ogrodu klasztornego znajduje się kaplica św. Anny (St. Anneu Kapelle), piękna XI V-wieczna miniaturka gotyckiej katedry z przyciągającymi wzrok rzy- gaczami. Okazała renesansowa tęcza, która do 1945 r. znajdowała się w prezbiterium katedry, została przeniesiona do kaplicy św. Antoniego (Antoniuskapelle), w południowym skrzydle krużganków.

Czytaj więcej >

MUZEUM ZAMKOWE W SZLEZWIK CZ. II

Budynek na planie krzyża po drugiej stronie zaniku to Kreuzstall, dawne stajnie, w których obecnie eksponuje się sztukę niemiecką XX wieku. Na parterze umieszczono drugi komplet odlewów rzeźb z fasady kościoła św. Katarzyny w Lubece autorstwa Gerharda Marcksa. Obok znalazły się rysunki i projekty Kokoschki do mozaiki, którą artysta wykonał dla kościoła św. Mikołaja w Hamburgu, niestety, uległa ona zniszczeniu. Są tu też dzieła Kirchnera, Noldego, Maeke’a, Rohlfsa i Badacha. Na górnym piętrze wśród bardziej współczesnych obrazów wyróżniają się 33 barwne sceny Hapa Grieshabcra będące ilustracjami do cpopeii biblijnej Tomasza Manna Józef i jego bracia, Niewątpliwie zostaną one przeniesione do nowo powstającej galerii sztuki współczesnej, która będzie się mieściła w budynku na północ od Kreuzstall.

Czytaj więcej >

Angeln

Na wschód od linii kolejowej łączącej Flensburg i Szlezwik leży kraina zwana Angeln, skąd wywodzą się Anglowie, którzy w V w. przybyli na Wyspy Brytyjskie. Musieli poczuć się tam jak w domu, skoro w tutejszym krajobrazie dominują lesiste pagórki, poprzecinane żywopłotami pola i moczary, bardziej przypominające Anglię niż inne części Niemiec, W większych miejscowościach stoi wiele niezbyt urodziwych nowoczesnych budynków, ale w mniejszych wioskach napotkasz sporo tradycyjnych gospodarstw rolnych. Charakterystyczne dla Angeln są stare kościoły wybudowane z olbrzymich granitowych bloków. Najstarszy z nich, z XIIl-wieczną chrzcielnicą, znajduje się w SORUP, ok. 20 km na południowy wschód od Flensburga. Xlll-wieczne romańskie kościoły stoją również w Husby, Nordcrbrarup, Eggcbek, Munkbrnrup, Oe- versee i Struxdorf. Wiele obszarów, takich jak torfowisko Satrupholmcr Moor, stanowi rezerwaty przyrody. Z Torsberger Moor pochodzi wiele ważnyeh wykopalisk wcze- snogermańskieh osad, eksponowanych na zamku Gottorf w Szlezwiku.

Czytaj więcej >