?>

Daily Archives 21 września 2017

Angeln

Na wschód od linii kolejowej łączącej Flensburg i Szlezwik leży kraina zwana Angeln, skąd wywodzą się Anglowie, którzy w V w. przybyli na Wyspy Brytyjskie. Musieli poczuć się tam jak w domu, skoro w tutejszym krajobrazie dominują lesiste pagórki, poprzecinane żywopłotami pola i moczary, bardziej przypominające Anglię niż inne części Niemiec, W większych miejscowościach stoi wiele niezbyt urodziwych nowoczesnych budynków, ale w mniejszych wioskach napotkasz sporo tradycyjnych gospodarstw rolnych. Charakterystyczne dla Angeln są stare kościoły wybudowane z olbrzymich granitowych bloków. Najstarszy z nich, z XIIl-wieczną chrzcielnicą, znajduje się w SORUP, ok. 20 km na południowy wschód od Flensburga. Xlll-wieczne romańskie kościoły stoją również w Husby, Nordcrbrarup, Eggcbek, Munkbrnrup, Oe- versee i Struxdorf. Wiele obszarów, takich jak torfowisko Satrupholmcr Moor, stanowi rezerwaty przyrody. Z Torsberger Moor pochodzi wiele ważnyeh wykopalisk wcze- snogermańskieh osad, eksponowanych na zamku Gottorf w Szlezwiku.

Czytaj więcej >