?>

Daily Archives 22 września 2017

MUZEUM ZAMKOWE W SZLEZWIK CZ. II

Budynek na planie krzyża po drugiej stronie zaniku to Kreuzstall, dawne stajnie, w których obecnie eksponuje się sztukę niemiecką XX wieku. Na parterze umieszczono drugi komplet odlewów rzeźb z fasady kościoła św. Katarzyny w Lubece autorstwa Gerharda Marcksa. Obok znalazły się rysunki i projekty Kokoschki do mozaiki, którą artysta wykonał dla kościoła św. Mikołaja w Hamburgu, niestety, uległa ona zniszczeniu. Są tu też dzieła Kirchnera, Noldego, Maeke’a, Rohlfsa i Badacha. Na górnym piętrze wśród bardziej współczesnych obrazów wyróżniają się 33 barwne sceny Hapa Grieshabcra będące ilustracjami do cpopeii biblijnej Tomasza Manna Józef i jego bracia, Niewątpliwie zostaną one przeniesione do nowo powstającej galerii sztuki współczesnej, która będzie się mieściła w budynku na północ od Kreuzstall.

Czytaj więcej >