?>

Alte Heinrichstadt i Hauptkirche

Na wschód od Schlossplatz rozciąga się oryginalne XVl-wiecznc miasto o planowej zabudowie, Alte Heinrichstadt. Jego centrum wyznacz.a Stadtmarkt, rynek otoczony budynkami z mui u pruskiego, w którego centrum stoi posąg z brązu, przedstawiający księcia Augusta Młodszego prowadzącego konia za uzdę,

Przy noszącej tę samą nazwę co plac ulicy, odchodzącej od północnej strony rynku, znajduje się Kancelaria (Kanzlei). Choć troszkę zniszczona, jest godna uwagi jako jedyny zachowany budynek zaprojektowany przez Holendra Hansa Wedemana de Vries, czołowego teoretyka architektury północnocuropejskiego renesansu. Obecnie w Kanzlei mieści się niezbyt interesujące Muzeum Archeologiczne (Archäologisches Museum: wl.-sb. 10.00-17.00, nd. 10.00-13.00: bczpl.), prezentujące wykopaliska zokolic Brunszwiku. Warto przejść się prawie wszystkimi ulicami w tym rejonie, koniecznie trzeba zobaczyć Klein-Venedig, czyli Małą Wenecję – uliczkę nazwaną tak ze względu na graniczący z nią kanał.

Nad Alte Heinrichstadi góruje bryła Hauptkirche, którego budowę rozpoczął w 1608 r, Paul Francke: po trwających dwadzieścia lat pracach konserwatorskich kościół znajduje się obecnie w stanie niemal idealnie zbliżonym do pierwotnego. Mimo żc poświęcony jest Beatae Mariae Virginis, został zaprojektowany jako pierwsza świątynia z przeznaczę- niem na protestancki kościół parafialny (protestancki Stadtkirche w Biickenburgu, którego budowę rozpoczęto trzy lata później, został w rzeczywistości ukończony wcześniej). Budowla jest przedziwnym zlepkiem stylów, od gotyku poprzez renesans do manieryz- mti, a portal główny – w formie tuku tryumfalnego z posągami dwóch książąt usadowionych wygodnie między Mojżeszem i Aaronem na dole, a Chrystusem na górze – nosi wszelkie znamiona rodzącego się baroku. Bogatą ornamentykę zewnętrzną kościoła tworzą setki misternie rzeźbionych reliefów z wyobrażeniami zwierząt i demonów.

Wnętrze kościoła (wt.-pt. 10.00-13.00 i I5.00-1X.00, sb. 10.00-13.00 i 14.00-16.00), który pehti dodatkowo funkcję książęcego panteonu, jest lekkie i przestronne. Zgodnie z wymaganiami protestantyzmu nawa główna zajmuje większą część przestrzeni, a krótkie prezbiterium shiży do udzielania dwóch podstawowych sakramentów – chrztu i eu- chaiystii. Wspaniałych, wczesnobarokowych organów, nad którymi jako pierwszy sprawował pieczę pochowany w kościele kompozytor Michael Praetorius, można posłuchać podczas jednego z regularnie urządzanych recitali. Praetorius jest znany przede wszystkim z czarujących aranżacji ponad 300 melodii tanecznych, zatytułowanych Terpsichare.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>