?>

Angeln

Na wschód od linii kolejowej łączącej Flensburg i Szlezwik leży kraina zwana Angeln, skąd wywodzą się Anglowie, którzy w V w. przybyli na Wyspy Brytyjskie. Musieli poczuć się tam jak w domu, skoro w tutejszym krajobrazie dominują lesiste pagórki, poprzecinane żywopłotami pola i moczary, bardziej przypominające Anglię niż inne części Niemiec, W większych miejscowościach stoi wiele niezbyt urodziwych nowoczesnych budynków, ale w mniejszych wioskach napotkasz sporo tradycyjnych gospodarstw rolnych. Charakterystyczne dla Angeln są stare kościoły wybudowane z olbrzymich granitowych bloków. Najstarszy z nich, z XIIl-wieczną chrzcielnicą, znajduje się w SORUP, ok. 20 km na południowy wschód od Flensburga. Xlll-wieczne romańskie kościoły stoją również w Husby, Nordcrbrarup, Eggcbek, Munkbrnrup, Oe- versee i Struxdorf. Wiele obszarów, takich jak torfowisko Satrupholmcr Moor, stanowi rezerwaty przyrody. Z Torsberger Moor pochodzi wiele ważnyeh wykopalisk wcze- snogermańskieh osad, eksponowanych na zamku Gottorf w Szlezwiku.

Poruszanie się po Angeln nie jesl najprostsze. Pociągiem dostaniesz się z Flensburga do Sorup, a następnie albo do Szlezwiku, albo przez Stiderbrarup do Eckemfbrde. Autobusy kursują niezmiernie rzadko. Najlepszym sposobem zwiedzania wybrzeża i licznych wiosek o brzmiących z duńska nazwach jest wypożyczenie we Flensburgu lub w Szlezwiku roweru i zdanie się mt własne siły. Nie będzie kłopotu z ich regeneracją jako że na całym obszarze znajdują się plaże i kempingi. W biurze informacji turystycznej we Flensburgu (zob. str. -158) można dostać mapę regionu dla rowerzystów Rad- und Wanderwege, na którą naniesione są wszystkie trasy turystyczne. Ruch na większości dróg jest niewielki, są też specjalne trasy, na przykład wzdłuż starej linii kolejowej z Tarp do Suderbrarup.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>