?>

Brama Holsztyńska, kościół św. Piotra i okolice

Większość obiektów wartych obejrzenia w Lubece znajduje się na starym mieście, które położone jest na wyspie w kształcie jajka, do dziś otoczonej fosą miejską i odnogą rzeki Trave. Chociaż ulice nie biegną zgodnie z pierwotnym planem, niemniej są położone bardzo symetrycznie, co ułatwia orientację. Najprościej docenić urodę miasta, wędru- jąc od dworca głównego w kierunku północno-wschodnim ku Marienbriicke: jeszcze lepiej wybrać się na wycieczkę statkiem dookoła (ubeckiego portu (szczegóły w „informatorze” na str, 446).

Dawniej droga do miasta wiodła przez Bramę Holsztyńską (Holstentor: IV-IX wt.-nd. 10.00-17.00: X-lll wt,-nd. 10.00-16.00: 4 DM), której przysadziste wieże zwieńczone spiczastymi hełmami i połączone częścią środkową wykończoną ozdobnym szczytem, widnieją w herbie miasta. Brama została wybudowana w 1477 r„ dziś jest niepokojąco odchylona od pionu, lecz nie powinno cię to odwieść od wizyty w mieszczącym się wewnątrz niewielkim muzeum historycznym, gdzie można wstępnie zapoznać się z historią miasta i Hanzy. Na nabrzeżu, w prawo od Bramy, stoi szereg wspaniałych budynków o ostrych szczytach pełniących rolę składów soli (Salzspeicher). Wybudowane zostały w XVI i XVI! w., przechowywano w nich sól przywiezioną z kopalni w Ltineburgu, przeznaczoną do transportu do Skandynawii.

Przechodząc przez most i idąc w górę ulicy Holstenstrasse, na początku jednej z odchodzących wprawo przecznic dostrzeżesz gotycki kościół św. Piotra (Petrikirche), jeden z licznych budynków, które ucierpiały podczas zmasowanego nalotu bombowego aliantów 29 marca 1942 r. Nie służy on już celom religijnym – w białym wnętrzu pięcionawowego kościoła odbywają się wystawy sztuki współczesnej. Na szczyt wieży można się dostać windą (IV-X codz. 9.00-18.00: 2.50 DM), acentrum Lubeki jest na tyie małe, żc dobrze widać stąd układ ulic miasta.

W cieniu kościoła, na Kleine Petersgrube 4-5, znajduje się Muzeum Teatru Lalkowego (Museum fur Figurentheater: codz. 10.00-18.00: 4 DM), które uchodzi za największą na świecie kolekcję lalek teatralnych, z egzemplarzami z całej Europy, Azji i Afryki. W sąsiednim Teatrze Marionetek (Marionettentheater) odbywają się codziennie przedstawienia dla dzieci o godz. 15.30, spektakle dla dorosłych są grane w piątki i soboty o 19.30. Sąsiednia ulica, Grosse Petersgrube, jest zaliczana do najładniejszych w mieście, wspaniale wrażenie robią kamienice, które reprezentują różne style architektoniczne, od gotyku do klasycyzmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>