?>

BREMA I PÓŁNOCNA DOLNA SAKSONIA

Wolne miasto Brema w przeszłości częściej znajdowało się wc władaniu zamożnych kupców aniżeli arystokracji. Pod tym względem różniło się wyraźnie od większości trzech setek suwerennych księstw, niektórych bardzo małych, które jeszcze w XIX w. pozostawały pod rządami feudalnych baronów. Owe stulecia autonomii i potęgi ekonomicznej wycisnęły swe piętno na obliczu miasta i jego mieszkańcach, Bremeńczycy są pewni siebie, przekonani o wyższości swego miasta i dumni z niezależności politycznej. Jest to niewątpliwie spuścizna po świetnej hanzcatyckiej przeszłości. Brema jest nadal samorządna i wraz z oddalonym a 60 km portem morskim Bremerhaven (zob. str. 332) tworzy najmniejszy kraj związkowy Republiki Federalnej. Jest drugim pod względem wielkości i jedocześnie najstarszym portem w Niemczech, który od zakusów Morza Północnego chroni nabrzeże Wezery. Podstawą zachowanego do dziś statusu jednego z najbogatszych miast Niemiec był import egzotycznych towarów z odległych krain – bawełny, kawy, tytoniu, owoców cytrusowych oraz zboża – w połączeniu z eksportem wełny i drewna. Tereny otaczające Bremę należą do Dolnej Saksonii, miasto jest zatem naturalną bazą wypadową podczas zwiedzania północnej części prowincji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>