?>

Brema

Spośród wielkich miast położonych w północnej części Niemiec BREMA (Brcmcn) jest najłatwiejsza do ogarnięcia przez zwiedzających. Pod względem atmosfery bardziej przypomina miasto prowincjonalne niż gorączkową aktywność Hamburga, czy wielkomiejską brzydotę Hanoweru. Aby poznać Bremę, trzeba w niej spędzić dzień lub dwa. W tym czasie warto obejrzeć dawne mury obronne, w pobliżu których – w samym niemal środku dzisiejszego miasta – wciąż stoi wiatrak. Trzeba pójść do Schoorvierte!, starej dzielnicy rybackiej – malowidła, które pokrywają tylne ściany domów nad rzeką same narzucą się oczom. Trzeba wreszcie przespacerować się wśród wytwornych bre- meńskich willi z zeszłego stulecia. Nie wolno zapomnieć o wspaniałym, przyciemnionym wnętrzu katedry oraz okazałym budynku ratusza w samym sercu miasta.

W VIII w. władca Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Karol Wielki, wysłał nad Wezerę Willehada, duchownego o anglosaskim pochodzeniu, z misją nawrócenia tamtejszych Sasów na chrześcijaństwo. Po siedmiu latach w Bremie ustanowiono biskupstwo, a w 789 r., w miejscu, gdziedzisiaj stoi katedra, powstał pierwszy kościół. Po upływie dalszych dwustu lat przyznano miastu prawo wolnego handlu, dając niezależnym kupcom te same prawa handlowe, co kupcom pracującym dla korony. Stanowiło to istotny krok na drodze do ekspansji ekonomicznej Bremy. W XI w. miasto było ważnym ośrodkiem kościelnym i w miarę upływu wieków narastał konflikt między władzami świeckimi a duchownymi. W 1358 r. Brema wstąpiła do Związku Hanzealyckiego. W wieku XVI poprzez opowiedzenie się po stronie reformacji mieszczanom udało się złamać wreszcie przewagę biskupa. Z trudem przetrwawszy okres wojny trzydziestoletniej, podczas której handel zamarł niemal zupełnie, w 1646 r. Brema uzyskała status wolnego miasta Rzeszy.

Utracone wczasach władzy nazistów przywileje Brema odzyskała w 1949 r.: wraz z awanportem Bremerhaven została wówczas uznana za samodzielny kraj związkowy Republiki Federalnej Niemiec. Od tej pory miasto cieszy się reputacją najbardziej radykalnej politycznie części kraju, gdzie przy władzy utrzymuje się bez przerwy SPD, Jednym z najbardziej istotnych posunięć administracji było założenie uniwersytetu, który przyjął alternatywny, wielodyscyplinarny program nauczania w opozycji do konserwatywnego i nastawionego na specjalizację systemu szkolnictwa wyższego w Niemczech. W 1979 r, Brema była areną kluczowego politycznego zwycięstwa Partii Zielonych – po raz pierwszy w historii uzyskali oni wystarczającą liczbę głosów, aby wejść do parlamentu krajowego: stanowiło to punkt wyjścia do osiągnięcia pozycji znaczącej siły politycznej w skali ogólnokrajowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>