?>

Fischbeck

W uzupełnieniu wizyty w Hameln warto obejrzeć dwie okoliczne atrakcje. Dojazd jest prosty i wycieczki nie powinny zająć zbyt wiele czasu. W Fischbeck znajduje się intc- resujący zabytek w postaci średniowiecznego kolegium, a Bodenwerder było rodzinnym miastem Barona Mtinchhausena.

Nad położonym o 8 km na północ od Hamcln EISCHBECK (dojazd autobusem, pociągi osobowe już się tu nie zatrzymują) dominuje Klasztor (Stift). Fundacja żeńska została założona w 955 r, i zachowała aż do dzisiaj ciągłość tradycji, choć w połowie XVI w. została przekształcona w protestancką. Dzisiaj pięć starszych wiekiem kanoniczek nadal kultywuje działalność charytatywną. Święcenia przyjmują dopiero po przejściu na emeryturę w swych świeckich zawodach, Jednym z zadań sióstr jest oprowadzanie turystów po obiekcie (Wielkanoc-poł. X wt. i pt. 9.00-11.00 i I4.00-lit.00, śr., czw., sb. i nd. 14.00-16.00: 4 DM) – najlepiej zadzwonić i umówić się wcześniej («05152/8603) lub też upewnić się w biurze informacji turystycznej w Hameln, czy nie nastąpiły jakieś zmiany.

Kościół fundacji został wzniesiony w XII i na początku XIII w. w formie bazyliki kolumnowej, zbliżonej do kościołów wczesnochrześcijańskich, jednak wkrótce po zakończeniu budowy padł ofiarą pożaru. Podczas radykalnej odnowy, na przełomie naszego stulecia, usunięto większość barokowych dodatków. Jednakże parę elementów pozostało, np. drewniane balkony, z których kanoniczki przysłuchują się nabożeństwom. Architektonicznie najbardziej udaną częścią kolegiaty jest krypta, w której każdy kapitel jest inaczej rzeźbiony. Budynek klasztorny wraz z krużgankami jest gotycki, pomieszczenia kanoniczek znajdują się na górnym piętrze.

W kolegiacie znajduje się szereg znamienitych dziel sztuki, lecz najbardziej znane z nich – relikwiarz w formie gfowy, jest tylko kopią oryginału, który znajduje się obecnie w Keslner-Museum w Hanowerze. We wcześniejszym okresie naszego stulecia znaleziono tu zaginiony drewniany Posijg fundatorki Hehnburg i umieszczono go w prezbiterium. Wykonany w I300r. jest fikcyjnym portretem ukazującym założycielkę fundacji, jako wyidealizowaną młodą kobietę, choć, jak to ilustruje XVI-wieczny gobelin w południowym transepcie, w momencie powstawania kolegium była ona raczej wdową w podeszłym wieku. Na drewnianej belce wysoko przy końcu nawy znajduje się XIII-wieczny Krzyż tryumfalny, a koło ambony niezwykła i niebywale patetyczna rzeźba Chrystusa Frasobliwego. Według legendy rzeźbę dla kolegiaty wykonał wędrowny rzemieślnik z wdzięczności za uleczenie od zarazy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>