?>

Flensburg

Zadziwiający jest kontrast, jaki dzieli Szlezwik i najbliższe z sąsiednich większych miast, oddalony nieco ponad 30 km na północ FLENSBURG. Jest to tętniący życiem port i miasto graniczne. Był on w przeszłości najbogatszym miastem handlowym korony duńskiej, i bynajmniej nie prześnił kwitnąć pod rządami Niemców, którym miasto zostało przyznane w wyniku plebiscytu przeprowadzonego wśród mieszkańców w 1920 r. Leżące nad Fiordem Flensburskim (FlensburgerFórdc) miasto rozrosło się i rozciągnęło od wybrzeża aż po okoliczne wzgórza. Jeszcze z górą 10 lat ternu Flensburg wyglądał nieciekawie, jego oblicze zmieniła dodatnio stopniowa, przeprowadzona z niezwykłą wyobraźnią, restauracja starego miasta, które dziwnie mało ucierpiało w czasie wojny.

Dumą Flensburga jest położona wcelmm ulica Holm, która wraz z jej przedłużeniami (Grosse Strasse i Norder Slrasse) tworzy ponad kilometrową promenadę, ciągnącą się od Rynku Południowego (Sudermarkt) do Bramy Północnej (Nordertor). Na całej jej długości rozmieszczone są Hiife, dawne dziedzińce kupieckie (zob. ramka). Nie występują one nigdzie poza Flensburgiem i są ciekawym dokumentem historii społecznej oraz charakterystyczną cechą miasta.

Przy Sudermarkt, na którym odbywają się targi w środy i soboty, wznosi się kościół św. Mikołaja (Nikolaikirche), którego masywna późnogotycka wieża (zbudowana dziwnie późno jak na gotyk, bo w końcu XVI w.) została zrekonstruowana po pożarze. Pozostała część budowli reprezentuje wcześniejszy gotyk. Wewnątrz najważniejszą ozdo- bą są renesansowe organy, największe w Szlezwiku-Holsztynie, z oryginalnym prospektem wykonanym przez rzeźbiarza Heinricha Ringerincka. Prawdopodobnie jego dziełem jest też ambona. Na uwagę zasługuje chrzcielnica z brązu z końca XV w. z piękną barokową kopułą.

Idąc wzdłuż Holm nie przegap dziedzińca z XVI w. pod nr. 19-21 oraz dobrze zachowanej fasady domu nr 10 znajdującego się po przeciwnej stronie ulicy. Za domem pod nr. 24 przy Grosse Strasse wznosi sięMngazyn-KompamtZachodnioindyjskiej (Wesl- indienspeicher), XVIll-wieczny „drapacz chmur”, świadctżhcy oznaczeniu handlu rumem i cukrem na rynku lokalnym. Podobnie’jak wiele innych budowli historycznych został on odnowiony i przekształcony w budynek mieszczący biura i mieszkania. Po lewej stronie, nieco dalej przy Grosse Strasse stoi kościół Świętego Ducha (Heiliggeistkirche), X!V-wieczna kaplica, do której uczęszczała od 1588 r. duńska społeczność miasta. Opodal, na rynku Nordermarkt z fontanny Neptuna (Neptunbrunnen) piynie słynna źródlana woda, z której wytwar:eijiiyijesl-rurn.’Stf)i}:tuerównież gotycki, kościol Najświętszej Marii Panny (Marienkirdfe), w ńańde północnej znajdują się piękne freski namalowane ok. 1400 r., ciekawy jest też renesansowy ołtarz, ambona i chrzcielnica. Od kościoła do samego rynku ciągnie się budynek z podcieniami zwany Schrangen, gdzie od XVI w. handlarze ustawiali swe kramy. W prawo od rynku odchodzi Kompagnie Strasse prowadząca do Kompagnietor, dawnej siedziby gildii marynarzy, na której znajduje się tablica z maksymą streszczającą pólnocnoeuropcjską filozofię handlu, mianowicie taktg że uczciwe postępowanie zawsze, z pomocą Bożą, przyniesie duże zyski.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>