?>

Grosse Burgstrasse i Königstrasse cz. II

Przechodząc kolo kościoła św. Katarzyny(St. Katharinenkirche: IV-IX wt.-nd. 10.00-13.00 i 14.00-17.00: 4 DM, pt. bezpł.), stojącego na rogu Konigstras.se, zwróć uwagę na jego fasadę. We wnękach od strony ulicy znajduje się dziewięć XX-wiecznych rzeźb przedstawiających postacie ludzkie w naturalnej wielkości. Pierwsze trzy od lewej (Kobieta na wietrze, Żebrak i Śpiewak) są działem Ernsta Badacha. Na początku lat trzydziestych artysta otrzymał zamówienie na stworzenie dziewięciu rzeźb, lecz zdąży! wykonać tylko trzy do roku 1932, kiedy to naziści umieścili jego prace na indeksie. Pozostałe sześć posągów to dzieło Gerharda Marcksa z roku 1948. Z rzeźbami tymi można zapoznać się bliżej w zamku Goltorf w Szlezwiku, gdzie wystawione są wykonane z tych samych form odlewy z terakoty. Kościół św. Katarzyny należał niegdyś do zakonu franciszkanów, jedynego ocalałego w mieście klasztoru pamiętającego czasy Hanzy. W klasztorze ma być otwarte muzeum, obecnie można jedynie zobaczyć wnętrze kościoła. Ciekawostkąjest dwupiętrowe prezbiterium, którego dolna część pełniła rolę krypty, mimo że nie leży pod ziemią. Na zachodniej ścianie widoczny jest duży obraz Tintnretta Wskrzeszenie Łazaiza, przywieziony z Wenecji przez tutejszego kupca. Obok stoi współczesna kopia znakomitego dzieła Bernta Notkę, Św. Jerzy walczący ze smokiem, ogrinał rzeźby znajduje się w Sztokholmie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>