?>

Katedra w Bremie

Na niewielkim wzniesieniu za ratuszem stoi zwieńczona dwiema kopulami katedra, która była kiedyś siedzibą jednego ze średniowiecznych biskupów niemieckich, lecz obecnie pełni rolę kościoła protestanckiego. Jeśli zobaczysz zamiatających schody młodych mężczyzn, oznacza to, żc stuknęła im już trzydziestka i nie zdołali sobie jeszcze znaleźć żony-jest to tradycyjna pokuta za opieszałość (lub też sposób obwieszczenia chęci opuszczenia stanu kawalerskiego). Sama katedra została ostatnio odrestaurowana. Nastrajające do refleksji piękne wnętrze jest mieszanką stylów od XI-wiecznego romanizmu do późnego gotyku. Na obu krańcach budynku znajdują się krypty (jedna przeznaczona dla cesarza, druga dla arcybiskupa), lecz zachodnia została pomniejszona, gdy dobudowano w XIII w. olbrzymią fasadę z dwiema wieżami. Tuż nad wejściem wznosi się XVl-wicczna galeria z organami, ozdobiona posągami Karola Wielkiego i Willehada, dłuta rzeźbiarza z Münstcru, Hinrika Brabendera. W krypcie wschodniej zgromadzono cenne dzieła sztuki, na szczególną uwagę zasługuje Xl-wieczna rzeźba przedstawiająca Chrystusa na tronie oraz pochodząca z XIII stulecia wspaniała chrzcielnica z brązu, wsparta na figurach mężczyzn dosiadających lwów,

W południowo-wschodnim rogu znajduje się Muzeum Katedralne (Dommuseum: V-X pn.-pl. 10.00-17.00, sb. I0.00-I2.Ö0, nd. 14.00-17.00: X1-1V pn.-pt. 13.00-16.30, sb. 10.00-12.00, nd. 14.00-17.00: 2 DM), gdzie można zobaczyć szaty liturgiczne oraz cenne przedmioty wydobyte z przykościelnych grobów. Od zewnątrz wchodzi się do

Bleikeller (czynna tylko V-X w tych samych godz.: 2 DM), piwnicy, gdzie przechowywano ołów na zadaszenie. W podziemiu otwartym niedawno przez archeologów znaleziono kilka doskonale zachowanych z powodu braku dostępu powietrza zwłok ludzkich. Piwnicę na ogól można zwiedzać, a „mumie” stanowią sporą, nawet jeśli dość makabryczną, atrakcję. Można też wspiąć się na jedną z wież (czynna tylko V-X w tych samych godz.: 1 DM), z której rozciąga się widok na miasto.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>