?>

Katedra w Brunszwik

Siedem lat później rozpoczęto budowę katedry (codz. 10.00-13.00 i 15.00-17.00), która była w zasadzie ukończona przed końcem stulecia. Wyniosła bryła stanowiła prototyp specyficznego brunszwickiego stylu, który został zastosowany przy budowie innych średniowiecznych kościołów w mieście. Budowla robi wrażenie fortecy, co podobnie jak pomnik Lwa, wydaje się symbolizować potęgę rodu Wclfów, Innym często kopiowanym elementem katedry był dobudowany później od frontu szczyt w kształcie dzwonu pomiędzy dwiema wieżami, co zwiększało wrażenie masywności fasady.

Wnętrze nie wydaje się tak masywne i monumentalne. Przyczyniają się do tego częściowo dobrze zachowane romańskie freski z około 1220 r., które przez wieki były ukryte pod warstwą tynku. Szczególnie piękne są portrety świętych w nawie głównej, wykonane z finezją malarstwa miniaturowego na manuskryptach. Poważną zmianą w wyglądzie katedry było przebicie murów od strony północnej i dobudowanie kolejnych dwóch naw oddzielonych rzędem spiralnie skręconych kolumn. Wydaje się, że murato- rom, którzy w połowie XV w. dokonali tej przeróbki, nieobce były architektoniczne wzorce obowiązujące w Anglii Tudorów. Na ścianie ołtarzowej znajduje się jedyny zachowany element z poprzedniej katedry, która stała na tym samym miejscu: obraz tablicowy Ukrzyżowanie inspirowany stylem bizantyjskim, sygnowany przez niejakiego Mistrza Imerwarda. U wejścia do prezbiterium, na podstawie z czterech siedzących lwów, stoi siedmioramienny świecznik, dar założyciela katedry. Obok znajduje się wapienny grobowiec Henryka Lwa i jego żony Matyldy. Pięknie rzeźbione postaci, w pozycji półleżącej, zostały wykonane wiele lat po śmierci książęcej pary, a emanujący z nich spokój kontrastuje z burzliwym życiem Henryka i jego połowicy. Nagrobki innych członków dynastii Wclfów znajdują się w krypcie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>