?>

Katedra w Szlezwik

Nad Szlezwikiem góruje katedra, z nieproporcjonalnie dużą wieżą z końca XIX w., która z bliska wygląda na bardziej współczesną za sprawą renowacji przeprowadzonej w latach pięćdziesiątych. Główna część budynku reprezentuje styl gotycki, choć wyróżniający się południowy portal i transepl są w stylu romańskim. Sklepienia transeptu i tuk chóru pokryte są cennymi XII-wiecznymi freskami, najważniejszym jest Zbawi- ciel z tęczą. Na południowej ścianie mieści się jeszcze jedna z wczesnych dekoracji – polichromowany ołtarz Trzech Króli wyrzeźbiony około 1400 r.

Uwagę przykuwa natychmiast Ołtarz z Bordesholm, jeden z najbardziej zachwy- cjącyeh ołtarzy rzeźbionych w drewnie w dziejach sztuki europejskiej. Wykonany z drzewa dębowego w latach 1514-1521 dla klasztoru augusty nów w Bordesholm, składa się z prawie 400 postaci umieszczonych na niezwykle misternie rzeźbionym tle. Sceny Męki Pańskiej wydają się być wzorowane na drzeworytach Diirera i są niewątpliwie najbliższym rzeźbiarskim odpowiednikiem prac słynnego artysty. Twórca ołtarza-Hans Briiggemann z Husum, jest postacią prawie nieznaną, jednym z jego wcześniejszych dzieł jest charakterystycznie wydłużony posąg św. Krzysztofa przy wejściu do tran- septu, Według legendy zazdrośni mnisi z Bordesholmu napoili rzeźbiarza tajemniczym wywarem, który sprawił, że artysta oślepł. W ten sposób zyskali pewność, że nie stworzy on ołtarza wspanialszego, niż ich własny,

W północnym ambicie wznosi się wspaniały grobowiec króla Fryderyka I, wykonany w latch 50. XVI w. przez rzeźbiarza i architekta z Antwerpii, Cornelisa Florisa. Jest to dzieło czysto renesansowe, upersonifikowane cnoty i lamentujące anioły, które niosą wizerunek zmarłego monarchy, powstały pod wpływem wzorów klasycznych: świadczy to o zmianie, jaka dokonała się jedno pokolenie później po Bruggemannic. Obok wisi bogate barokowe epitafium, znane jako Ołtarz Ktimannseck, z alegorycznym obrazem miejscowego malarza Jurgena Ovensa, ucznia Rembrandla i jedynego artysty niemieckiego, który przejął styl wielkiego Holendra. Jest on też autorem Niebieskiej Madonny na kolumnie w głębi nawy głównej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>