?>

Kościół Najświętszej Marii Panny w Lubece

Za północnym skrzydłem ratusza znajduje się kościół Najświętszej Marii Panny (Marienkirche). Z pewnością, oba budynki miały tworzyć jednolitą całość architektoniczną. Do Marienkirche przychodzili modlić się najbogatsi mieszkańcy miasta – miał on przyćmić katedrę biskupią, nie tylko centralną lokalizacją, ale też splendorem architektonicznym. Wysoki budynek, utrzymany w stylu gotyku francuskiego, był wznoszony powoli, od początku XIII do połowy XIV w. Zamiast kamienia użyto cegły, co nadaje mu prawdziwie niemiecki charakter. Jego kwadratowe bliźniacze wieże, zwieńczone iglicami, sięgają wysokości 185 ni, a nawa główna wsparta jest na przyporach łękowych wychodzących z pokrytych patyną dachów naw bocznych. Podczas bombardowania w 1942 r. kościół został w dużym stopniu zniszczony. Wystawa fotografii wewnątrz świątyni rejestruje dewastację, jak również odbudowę gmachu. Dzwony zawieszane w południowej wieży nad kaplicą podczas bombardowania spadły i roztrzaskały się. Pozostawiono je w takim stanie, jako symbol wojennej tragedii. Zniszczenia, które naruszyły szkielet stropów i iglice, grożąc zawaleniem całej konstrukcji, pochłonęły również organy, tęczę i wiele wspaniałych dekoracji z drzewa. Swoistym pocieszeniem okazało się odkrycie podczas prac restauracyjnych oryginalnych gotyckich malowideł ściennych. Odbudowa przywróciła całemu wnętrzu pierwotną prostotę.

Podobnie jest z Cafe-Konditorei Niedererer, stojącą naprzeciwko ratusza, po drugiej stronie Breite Strasse, Światową stawę zawdzięcza ona swoim marcepanom. Zaczęto je wytwarzać w Lubece w średniowieczu, migdaty potrzebne do produkcji sprowadzano z Wioch. Herr Niederegger sztukę otrzymywania doskonałego marcepanu doprowadzi! do perfekcji w 1806 r, i od tego czasu firma działa nieprzerwanie, tworząc wciąż kolejne warianty słodkiego przysmaku. Od północnej strony Breite Strasse widać dwie szacowne renesansowe budowle: Haus der Kaufmanschaft, biura miejscowej izby handlowej, i Haus der Fischergesellschaft, dawną siedzibę gildii rybackiej. Budynek mieści obecniej jedną z najsłynniejszych restauracji w mieście, w skład wyposażenia wchodzą rozmaite sprzęty żeglarskie. Zwiedzanie budynku winno znaleźć się w programie każdej wycieczki po mieście.

Po drugiej stronie ulicy stoi kościół św, Jakuha (Jakobikirche), od wieków tradycyjnie pełniący rolę parafialnej świątyni ludzi morza. W porównaniu z kościołem NMP jest on niewielki, podobieństwo między nimi ogranicza się do gotyckich malowideł na kwardatowych kolumnach. Mimo to, wewnątrz można zobaczyć liczne dzieła sztuki: w kaplicy na prawo od wejścia widać ołtarz ufundowany przez burmistrza Brömbse, na którym umieszczono rzeźbę Ukrzyżowanie Heinricha Brabendera i małe delikatne obrazy w stylu flamandzkim. Wrażenie robi też dębowa empora organowa: spiralne schody prowadzą do wielkich barokowych organów na wschodniej galerii, chociaż mniejsze, częściowo XV-wieczne organy z transeptu są niewątpliwie cenniejszym instrumentem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>