?>

Kościół św. Michała w Hildesheim

Najwspanialszym zabytkiem jest kościół św. Michała (Sl. Michael), oddalony ok. 10 minut piechotą od rynku, drogą wzdiuż Michaelisstrasse. Położony na niewielkim wzgórzu i zwieńczony sześcioma wieżami kościół, można interpretować jako architektoniczny symbol niebiańskiej Jeruzalem. Pierwotnie znajdował się tu klasztor benedyktynów. Kościół jest osobistym dziełem biskupa Bcrnwarda. który zarządzał diecezją Hildesheim w latach 993-1022. Bemward, powiernik cesarza Ottona II i nauczyciel Ottona 111, był podróżnikiem i erudytą, mającym bezpośredni wpływ na sztukę i architekturę Hildesheim.

W starannym planie kościoła kluczową rolę odgrywa nawa główna. Istotną innowacją było odejście od koncepcji rzymskiej bazyliki kolumnowej w stronę nowej konstrukcji, nazwanej później dolnosaksońską. w której każde przęsło wyznacza potężny kwadratowy filar, a pomiędzy dwoma filarami umieszczone są dwie kolumny. Te z kolei zwieńczone są kapitelem w formie sześcianu, z którego wyrastają rytmizujące przestrzeń luki. Wysokość dachu jest dokładnie równa dwóm odległościom między przęsłami nawy. Po kanonizacji Bernwarda w 1192 r. wprowadzono wiele nowych elementów dekoracyjnych. Wykonano siedem misternie rzeźbionych kapiteli do nawy głównej, a w zachodnim transepcie umieszczono tęczę, z której pozostały jedynie fragmenty w postaci stiukowyeh rzeźb, należących do niemieckich arcydzieł w tej dziedzinie.

Jeszcze więcej urody dodat świątyni strop, będący jednym z dwóch ocalałych malowanych drewnianych stropów w stylu romańskim. Na szczęście w czasie wojny został usunięty z kościoła i zachował się w doskonałym stanie – trzy czwarte z 1300 osobnych tablic są oryginalne. Malowidła wykonane są w stylu ówczesnych iluminowanych manuskryptów, a tematykę oparto na motywie drzewa co wiąże się z faktem, że najważniejszą relikwią w kościele był drewniany fragment Krzyża Świętego. W pierwszej scenie ukazano Adama i Ewę obok drzewa wiadomości dobrego i złego. Widnieje tu również śpiący Jesse, z którego lędźwi wyrasta pień drzewa zakończonego wizerunkami królów żydowskich, Dawida i Salomona, przodków Marii i Chrystusa, ukoronowaniem kompozycji jest wizerunek Zbawiciela,

Ciało św. Bcrnwarda złożone jest w kamiennym sarkofagu w naziemnej krypcie w zachodniej części budowli. Oznaczało to konieczność podniesienia prezbiterium, co rozbiło doskonałą architektoniczną jedność kościoła. Katolikom pozwolono zachować kryptę, gdy w wyniku reformacji kościół św. Michała stał się protestancki: krypta jest otwarta jedynie podczas mszy, lecz można tam zajrzeć otwierając drzwi na lewo od tęczy. Innym starszym dodatkiem był gotycki krużganek na północ od kościoła, z którego ocalało tylko jedno skrzydło.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>