?>

Landesimiseum

Landcsmuseum (wt., śr. i pt.-nd. 10.00-17.00, czw. 10.00-19.00: bezpl.) zajmuje skromnie wyglądające budynki naprzeciw wschodniej krawędzi Maschpark, Główną atrakcją jest (utaj Landesgalerie na drugim piętrze z doskonałymi zbiorami obrazów od średniowiecza do początków XX w. Po lewej są dwie sale z obrazami prymitywistów, spośród których wyróżnia się Ołtarz Mąki Pańskiej pierwszego niemieckiego artysty znanego z imienia, Mistrza Bertrama. Większość spośród pozostałych dzieł została wykonana przez współczenych mu anonimowych artystów saskich: szczególnie uderzające są Dwie sceny zżycia św. Paula artysty z Hildesheim, zwanego Mistrzem z Kościoła Św. Lamberta, oraz prace, które dały imiona dwum kolejnym twórcom – Mistrzowi Złotej Tablicy i Mistrzowi Ołtarza z Barfiisscr, W kolejnych salach uwagę pizyciąga wyśmienity Portret Filipa Melanehtona Hansa Holbeina Młodszego, wystawiony wraz z poktywą, która jest jednym z nielicznych przykładów dekoracyjnego talentu malarza. Obok wisi ponury obraz Luter na łożu śmierci Cranacha oraz niewielki Chrystus niosący krzyż przypisywany Diirerowi. Niezłe zbiory dzieł włoskiego renesansu obejmują obrazy Botticellcgo, Rafaela, Pontormo i Bronzina.

Wielki obraz Bachus i Wenus wykonany przez antwerpskiego manierystę Bartłomieja Sprangcra jest alegorią ilustrującą przysłowie: „strzeż się wina i kobiet”. Jest to przykład wykonanego z wielkim rozmachem obrazu w pełnym zmysłowości stylu uprawianym na przełomie XVII i XVIII stulecia na dworze cesarza Rudolfa II w Pradze, a także w Saksonii, w sąsiednim małym księstwie Schaumburg-Lippe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>