?>

Lüneburg

LÜNEBURG jest jedynym spośród wszystkich średnio wiecznych miast handlowych zbudowanych przez Niemców wzdłuż linii brzegowej pomiędzy Hamburgiem a Rygą, które w pełni zachowało swój dawny wygląd. Podczas II wojny światowej Lüneburg ominęły naloty bombowe, które zniszczyły tak wiele miast w północnych Niemczech, doprowadzając je do ruiny, także w sensie ekonomicznym. Miasto, położone w zasadzie na złożach soli. w średniowieczu czerpało ogromne korzyści z owego bogactwa, stając się finansową potęgą. Trzeba dodać, iż w tamtych czasach sól stanowiła rzadki, a zarazem niezbędny towar, wymienny właściwie ze złotem. W szczytowym okresie rozwoju, kopalnie soli w Lüneburgu zatrudniały 2000 pracowników, co czyniło z nich największe przedsięwzięcie handlowe w Europie. Monumentalne domy z cegły świadczą o bogactwie i potędze, jakie miasto zawdzięczało wydobywanej tu od X w. soli. sprzedawanej do krajów skandynawskich. Burgunda, Polski i Rosji. Fasady domów ze szczytami w stylu od gotyckiego do barokowego nadal zdobią wiele ulic, choć nieustannie grozi im niebezpieczeństwo związane z tym, żc wyeksploatowane kopalnie powodują zapadanie się gruntu. Od 19X0 r. nie wydobywa się tu soli, źródła solankowe w jednej z części uzdrowiska są jedyną pozostałością tradycji sięgającej X wieku.

Dzisiejszy Lüneburg wcale nie przypomina miasta-nuizeum. W 1945 r. liczba ludności wzrosła dwukrotnie za sprawą napływu uchodźców z terenów wschodnich, które zostały poza granicami Republiki Federalnej. Od tego czasu miasto znów stało się żywym ośrodkiem regionalnym. Centrum handlowe wyznacza rynek, szczególnie ruchliwy w środy, czwartki i soboty, kiedy ma tu miejsce targ. Na środku placu znajduje się XVI- wieczna fontanna (Marktbrunnen) wykonana? brązu z posążkiem bogini księżyca, Luny. Niektórzy twierdzą, żc to jej Lüneburg zawdzięcza swą nazwę i tłumacząjąjako „twierdza Luny”,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>