?>

MUZEUM ZAMKOWE W SZLEZWIK CZ. II

Budynek na planie krzyża po drugiej stronie zaniku to Kreuzstall, dawne stajnie, w których obecnie eksponuje się sztukę niemiecką XX wieku. Na parterze umieszczono drugi komplet odlewów rzeźb z fasady kościoła św. Katarzyny w Lubece autorstwa Gerharda Marcksa. Obok znalazły się rysunki i projekty Kokoschki do mozaiki, którą artysta wykonał dla kościoła św. Mikołaja w Hamburgu, niestety, uległa ona zniszczeniu. Są tu też dzieła Kirchnera, Noldego, Maeke’a, Rohlfsa i Badacha. Na górnym piętrze wśród bardziej współczesnych obrazów wyróżniają się 33 barwne sceny Hapa Grieshabcra będące ilustracjami do cpopeii biblijnej Tomasza Manna Józef i jego bracia, Niewątpliwie zostaną one przeniesione do nowo powstającej galerii sztuki współczesnej, która będzie się mieściła w budynku na północ od Kreuzstall.

Bilet wstępu uprawnia też do wejścia do Reithalle, ujeżdżalni stojącej po wschodniej stronie Kreutzstałl, gdzie organizowane są wystawy czasowe, oraz do obejrzenia Zbiorów Folklorystycznych (Volkskundliche Sammlung), prezentujących miejscowe rzemiosło i przemysł. Osobną opłatę pobiera się za zwiedzanie Kolekcji Powozów (Kutschensammlung: godz. jw., wyłącznie wt.-nd.: 2 DM), znajdującej się w budynku za Nydamhalle.

Na południe od zamku biegnie Fnedrichstrasse. główna droga prowadząca przez dzielnicę położoną po drugiej stronie fiordu Schlei. W tej nowej części miasta można doszukać się kilku starszych obiektów, do nich należy Von Giinderntscher Hof, dworek zbudowany w XVII i XVI11 w. z dziedzińcem otoczonym przybudówkami. W głównym budynku mieści się Muzeum Miejskie (Städtisches Museum: wt.-nd, 10.00-1 7.00). Dzięki jego różnorodnym zbiorom można się zapoznać z wykopaliskami archeologicznymi przeprowadzonymi na starym mieście, z ogólną ekspozycją poświęconą historii lokalnej, w której szczególnie bogato i szczerze udokumentowano czasy Trzeciej Rzeszy, można wreszcie nacieszyć się wspaniałą historyczną kolekcją dziecięcych zabawek. Od czasu do czasu w miejscowej drukarni (Druckerei) organizowane są pokazy dawnych technik drukarskich – składania druku i drukowania przy użyciu tradycyjnego sprzętu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>