?>

Na wschód od Brunszwiku

Na wschód od Brunszwiku, przy dwóch głównych liniach kolejowych prowadzących w kierunku byłej NRD, znajdują się dwie godne uwagi atrakcje. W Koningstutter am Eim jest niegdysiejsze cesarskie opactwo, natomiast w Wolfsburgu ma swoją siedzibę zarząd fabryki Volkswagena, jednego z najsławniejszych i najbardziej udanych przedsięwzięć w przemyśle niemieckim.

Ok. 20 km na wschód od Brunszwiku, w cieniu lasu bukowego Elm, leży KONINGSLUTTER AM ELM. Godnym zobaczenia zabytkiem jest opactwo (Ablei), położone na przeciwnym w stosunku do dworca kolejowego krańcu miasta. Zostało założone w 1135 r. przez cesarza Lotara III, najwcześniejsze i najpiękniejsze fragmenty zostały wzniesione przez romańskich budowniczych z Lombardii. Niewielkie i niezwykle zróżnicowane rzeźby stanowią wspaniałą ilustrację średniowiecznego świata mitycznych wyobraż.cń. Na przykład zewnętrzna część apsydy ozdobiona jest groteskowymi maskami, fantastycznymi potworami i scenami z polowań. Rzeźbienia można także znaleźć w portalu północnym, którego spiralnych kolumn strzegą dwa złowieszcze lwy oraz w północnym ciągu krużganków, gdzie każda kolumna ma inny kształt i zdobienie. Wnętrze kościoła jest pokryte freskami – na podstawie mocno już zatartych oryginałów, z prawdziwie romantycznym entuzjazmem, usiłowano w XIX w. przywrócić kościołowi jego pierwotny wygląd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>