?>

Osnabrück

Położone na zachodnim krańcu Dolnej Saksonii OSNABRÜCK odstaje nieco od całości regionu. Jest to główny węzeł kolejowy, gdzie krzyżują się linie przebiegające z północy na południe i z zachodu na wschód. Geograficznie i historycznie miasto przynależy właściwie do Westfalii oraz wykazuje wiele podobieństw z oddalonym o 55 km na południe Miinsterem (zob. str. 280). Zarówno w Osnabrück, jak i w Münslerzc znajdują się spore ośrodki akademickie. Oba miasta zawdzięczają swe istnienie Karolowi Wielkiemu: w średniowieczu władzę nad oboma z nich sprawował książę biskup, oba były ważnymi ośrodkami handlowymi. 1 wreszcie były współgospodarzami długich negocjacji (uważanych za początek nowoczesnych praktyk dyplomatycznych), które doprowadziły do zawarcia kończącego wojnę trzydziestoletnią pokoju wcstafalskicgo w 1648 r. Jednym z dziwniejszych postanowień traktatu było to, że w przyszłości władzę nad Osnabrück mieli sprawować na przemian biskupi katoliccy i protestanccy. Kiedy za czasów Napoleona majątek biskupstwa zsekularyzowano, miasto zostało zaanektowane przez księstwo Hanoweru. Po zakończeniu diugiej wojny światowej Osnabrück, wraz zresztą Hanoweru, zostało włączone do Dolnej Saksonii, lecz fakt, że turystyczną reklamą miasta zajmuje się biuro w Westfalii, świadczy o innym poczuciu przynależności.

Większość zabudowy miasta jest współczesna. Osnabrück wiele ucierpiało podczas bombardowań wojennych, lecz odbudowa zakończyła się znacznie bardziej pomyślnie niż w Münsterze. Pozostało trochę przesyconych historią ulic i placów, niestety, władze miejskie w niezbyt przemyślany sposób obudowały je monotonnymi dzielnicami handlowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>