?>

Osterstrasse – dalszy opis

Wśród wielu pięknych budynków na Bäckerstrassc, która odchodzi od rynku, wyróżniają się dwa po lewej stronie. Gotycka Apteka pod Lwem (Lówenaphotckc) nadal pełni swą pierwotną funkcję i Sianowi doskonałą ilustrację początkowej fazy renesansu wezerskiego, wykorzystującego bardzo proste formy – nie licząc sześcioramiennej gwiazdy na bocznej ścianie, mającej odpędzać zte duchy, budynek nie ma żadnych ornamentów. Dalej, w głębi ulicy stoi Rattenkrug. zbudowany przez Corda Tönnicsa na kilka dziesięcioleci przed Leislhaus, któremu w ogólnym zarysie budynek ten odpowiada. Rattenkrug początkowo był domem burmistrza, obecnie już od dawna służy jako gospoda.

W połowic Wendenstrasse, uroczej wąskiej uliczki naprzeciwko Löwenaphoteke znajduje się Lückingsches Haus, którego obfite rzeźbienia stanowią najlepszy przykład powrotu mody na budynki z muru pruskiego, jaki miał miejsce w połowie XVII w. Warto też zobaczyć Alte Marktstrassc, która odchodzi od Biickerslrasse przy Rattenkrug. Najbardziej godnym uwagi budynkiem jest tu Kurie Jerusalem, wielki sktad towarowy zbudowany z muru pruskiego około I500r., który przez dłuższy czas znajdował się w stanie ruiny, lecz został wspaniale odnowiony jako ośrodek zabaw dla dzieci (można je lu zostawić pod dobrą opieką, jeśli chcesz sam zwiedzać miasto). Trochę niżej wznosi się Rcdcnlmf, jedyna ocalała rezydencja arystokratyczna w Hameln. Wybudowana w połowie XVI w., zaskakuje skromnością w zestawieniu z domami kupców z tego samego okresu.

Przy końcu Bäckerstrasse, nad brzegiem Wezery, wznosi się Münster, jedyny ślad po założonym ok. b00 roku klasztorze benedyktynów. Budowla jest mieszanką stylów – Xl-wieczna krypta i przysadzista ośmiokątna wieża z latarnią, są pozostałością romańskiej bazyliki, która w XIII w. została przekształcona w gotycki kościół halowy, zaś ascetyczna dzwonnica została dobudowana mniej więcej 200 łat później.

Dworzec kolejowy w Hameln znajduje się w sporej odległości na wschód od centrum: dojście ulicami Bahnhof i Deisler, Miejskie biuro informacji turystycznej (V-IX pn.- pt. 9.00-13.00 i 14.00-18.00, sb. 9.30-12.30 i 15.00-17.00, nd. 9.30-12.30: X-1V pn.-pl. 9.00-13.00 i 14.00-17.00: «05151/202517) mieści się w» parku Bürgergarten na Diesterallee, tuż przed wejściem do starej części miasta. Dysponują tam wieloma folderami informacyjnymi w języku angielskim. Najużyteczniejszy jest jednak ten wydany w języku niemieckim, z którego można dowiedzieć się nawet o jakiej porze dnia najlepiej fotografować poszczególne zabytki. Oddział biura czynny jest w [ecie w Hochzeithaus, natomiast osobne biuro (05151/26832) na cały region środkowej Wezery jest przy Inselstr. 3.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>