?>

Południowa część starego miasta w Hildesheim

Południowa część Hildcsheim niewiele ucierpiała podczas nalotów bombowych i zachowane tam uliczki, zabudowane domami z muru pruskiego, przypominają, jak wyglądało dawniej całe stare miasto. U wylotu Brühl, położonej najbliżej centrum, można zobaczyć jedyny zachowany budynek świecki z czasów św. Bernwarda. Pierwotnie była to dobrze obwarowana świetlica, gdzie odbywały się leż rozprawy sądowe, lecz pod koniec XI w. została przekształcona w kolegiatę, zwaną kościołem św. Krzyża (Kreuzkirche), która obecnie wchodzi w skład barokowego kościoła parafialnego, tworząc z jego bryłą przedziwną kombinacji:. Najbardziej na zachód wysunięta część Brulil biegnie równolegle do Hintcrer Briilil. prawie w całości zachowanej starej uliczki. Rozglądaj się za XVlI-wiecznym Wernesches Hans z alegorycznymi malowidłami przedstawiającymi Cnoty i Występki oraz postaci historyczne.

Przy końcu ulicy znajduje się kościół św. Godcharda, była klasztorna świątynia benedyktynów zbudowana w połowie XII w. dla uczczenia kanonizacji następcy św. Bem- wardana tronie biskupim w Hildesheim, W większości dobrze zachowany, kościół szczyci się parą wież wieńczących fasadę oraz ich replikami w większej skali wzniesionymi nad transeptem. Portal północny zdobi delikatny relief w stiuku przedstawiający Chrystusa między św. Godehardem (trzymającym w dłoniach makietę kościoła) a św. Epifa- niuszem. Wnętrze dowodzi żywotności stylu, który został zapoczątkowany przy budowie kościoła św. Michała: jedyną innowacją są bogate rzeźbienia kapiteli. Najcenniejszym eksponatem w bogatym skarbcu kościelnym jest Xll-wieczny psałterz iluminowany w siostrzanym klasztorze św. Albana w Anglii: psałterz bywa czasem wystawiony w Muzeum Diecezjalnym.

Na wschód od kościoła Św. Godcharda znajduje się inna piękna uliczka, Gelber Stern, przy której stoi między innymi Haus des Wallenschiriiedś z połowy XVI w., siedziba cechu płatnerzy i rusznikarzy, ozdobiony rzeźbieniami przedstawiającymi ich narzędzia pracy, Przy końcu ulicy znajduje się biegnący równolegle rząd domów rzemieślników zwany Lappenberg. W pobliżu wznosi się Kehrwiederturm, jedyna zachowana spośród bram tworzących fortyfikacje wokół centrom miasta, Na wschód leży Kesslerstrasse, najwspanialsza bodaj spośród starych ulic, przy której wznoszą się majestatyczne pałace z okresu renesansu i baroku. Największy i najpiękniejszy z nieb to Dompropstei (Dom Dziekana) pod numerem 57, stojący na osobnym placu. Niedaleko na północ wznosi się knśelól św. Lamberta (Lambcrlkirche), w którym znajduje się urzekający XV-wicczny ołtarz, namalowany w „stylu miękkim’ przez miejscowego anonimowego mistrza.

Innu dobrze zachowana stara dzielnica Hildesheim to Moritzberg. Leży na wzgórzu na zachód od centrum miasta, można lam dojść wzdłuż Daimnstrasse, Bergsteinweg i Bergśtrasse. Zabudowa zgrupowana jest wokół kolejnego romańskiego kościoła, pod wezwaniem św. Maurycego (Sl. Mauritius). Mimo żc pochodzi on z drugiej połowy XI w., podczas budowy zastosowano tradycyjny format bazyliki kolumnowej: obecnie wnętrze jest udekorowane w stylu barokowym. Krypta i krużganek zostały zachowane w pierwotnej postaci. Niestety, niezbyt wiele widać z wysokości tego wzgórza i kto chce obejrzeć rozległą panoramę Hildesheim, musi udać się na Galgenberg po drugiej stronie miasta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>