?>

Port: od Fischmarkt do Speicherstadt

Chyba najlepiej jest rozpocząć wędrówkę po hamburskim porcie od Kischniarkt leżącego nieopodal Sl. Pauli Landungsbriicken, najdogodniejszą porą po temu jest niedzielny poranek. Wówczas, między 5.00 a 10.00 (zimą 7.00-10.00), dawna hala targu rybnego i duża część nabrzeża zamieniają się w wielkie targowisko. Można tu kupić i sprzedać praktycznie wszystko: ryby, żywe kaczki, palmy w donicach, ubrania i najrozmaitszą biżuterię. Otwarte są baiy i stoiska z przekąskami Imbiss, w których pełno zarówno porannych zakupowiczów, jak i gości powracających z nocnych zabaw. Dźwięki jazzu o poranku mieszają się z hałasami rozstawianych stoisk. Jeżeli jesteś w stanie przyjść lak wcześnie, niewątpliwie warto zobaczyć to widowisko, należy jednak wiedzieć, że ściągają tu tłumy. Targ powinien kończyć się przed 10.00 zgodnie ze starym prawem zabraniającym targowisk w czasie, gdy odprawia się msze niedzielne. W rzeczywistości trwa jeszcze jakąś godzinę, niemniej jednak najciekawsze stoiska zwijają się wcześniej i nie ma już występów slraganiarzy, które przyciągają kupujących,

Niewielki odcinek nabrzeża łączący Kischmarkl z Landungsbriicken to ciesząca się złą sławą Halenstrasse. Trudno nic zauważyć stojących tu domów: pokryte są różnymi rysunkami i napisami. W wielu oknach nie ma szyb, drzwi są zabarykadowane, a okna na najwyższych piętrach służą za punkty obserwacyjne. Zamieszkują je dzicy lokato- rzy, a ponieważ domy te są położone w bardzo dobrym punkcie miasia, od kilku lat toczą się tu regularne bitwy między inwestorami a mieszkańcami. Obecnie panuje chwilowy spokój, przychodzą zaciekawieni turyści, by zrobić zdjęcia i przyjrzeć się z bliska egzotycznym mieszkańcom tych domów. Jednak ciągle wybuchają tu walki, w 1990 r. władze miasta przystąpiły do zbrojnego alaku na dzikich lokatorów, który zakończył się połowicznym sukcesem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś bliżej, możesz udać się do zbiorowej kuchni zwanej Volksküche lub do tymczasowych kafejek prowadzonych w niektórych domach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>