?>

Pozostała część Getynga

Idąc wyłączoną z ruchu ulicznego Weender Strasse, na północ od rynku, dochodzi się do kolejnej gotyckiej świątyni, kościoła św. Jakuba (Jakobikirche: V-X codz. 11.00- !3.00). Wieńcząca go wieża została zaprojektowana przez członka bądź współpracownika słynnej dynastii budowniczych i architektów, Parlerów. Za kościołem biegnie Judenstrasse, w prawo odchodzi od niej ulica Rilterplan, przy której stoi jedyna arystokratyczna rezydencja, jaka zachowała się w Getyndze, W niedawno odnowionym pałacu mieści się Muzeum Miejskie (Städtisches Museum: wt.-pt. 10.00-17.00, sb. i nd, 10,00-13.00: 3 DM). Można w nim oglądać bogatą kolekcję sztuki sakralnej i wiele produkowanych w tym regionie wyrobów ze szkła i porcelany.

Najciekawszym budynkiem uniwersyteckim jest klasycy styczna Aula na Wilhelmsplatz, dwie przecznice dalej na południe od Muzeum Miejskiego i w podobnej odległości na wschód od rynku. Gmach, w którym odbywa się wręczanie dyplomów, zbudowano w lalach 1835-37, w stulecie założenia uniwesytetu. Wiele wydziałów ma swoje własne muzea. Niestety, są one czynne tylko jeden dzień w tygodniu: na zwiedzanie można się też umówić w określonym terminie. Na pewno warto obejrzeć Zbiory Etnograficzne (Völkerkundliche Sammlung: nd. 10.00-13.00: 3 DM) przy Theaterplatz 15. Mieści się tu część kolekcji zebranej przez kapitana Cooka na morzach południowych oraz fascynujący zbiór czterystu przedmiotów związanych z kultem płodności, m.in. figurki bogiń.

Jeśli historia Niemiec nie jest ci całkowicie obca, nie oprzesz się pokusie odwiedzeniu Domku Btsmarka (Bismarckhäuschen: wt, 10.00-13.00. czw. i sb. 15.00-17.00: 1 DM). czyli malej wieży na zachodnim krańcu miasta, będącej częścią starych murów miejskich. W 1833 r. mieszkał tu 17-lctni Otto von Bismarck, wówczas student tutejszego uniwersytetu. Człowiek ten, który później został Żelaznym Kanclerzem i któremu udało się – przy pomocy brutalnej przemocy i wyrafinowanej polityki – zrealizować odwieczne niemieckie marzenie o zjednoczonej ojczyźnie, był zmuszony do zamieszkania w wieży, gdyż wyrzucono go z centrum miasta ze względu na pijaństwo oraz „innego rodzaju wykroczenia”.

Idąc na północ wzdłuż Angerstrassc, dochodzi się do kościoła Najświętszej Marii Panny (Marienkirche). Budowla stoi w miejscu dawnej granicy między Getyngą a tak zwanym Nowym Miastem (Neustadt). Zostało ono wybudowane jako konkurencyjna osada na zewnątrz murów obronnych przez miejscowego arystokratę, który chciał rzucić w ten sposób wyzwanie rosnącej potędze mieszczan. Reakcja obywateli była bardzo przebiegła. Poczekali, aż arystokrata zbankrutuje, po czym wykupili od niego Neustadt i wcieli do Getyngi. Kościół NMP nie wygląda na budowlę sakralną, być może dlatego, że jedna zjego wież służyła jako brama wjazdowa do Nowego Miasta i nadal przebiega pod nią ulica.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>