?>

Rynek w Goslar – kontynuacja

Po drugiej stronic rynku stoi ratusz (zwiedzanie z przewodnikiem: eodz. 10.00-16.00/ 17.00: 3 DM). W jego wnętrzu mieści się Sala Hołdu (Huldigungssaal), która zawiera oszałamiającą kolekcję malowideł ściennych i stropowych. Wbrew nazwie nie była omi miejscem składania hoidu, tę funkcję spełniała wielka sala, w której obecnie znajduje się recepcja, Jej wspaniały granatowy strop usiany złotymi gwiazdami pochodzi z drugiej połowy XV w., wówczas wzniesiono całą budowlę: wykonane z rogów jelenich i zwieńczone postaciami cesarzy żyrandole zostały przeniesione z katedry kilkadziesiąt ial później. Sala Hoidu była od 150(1 r. wykorzystywana jako sala posiedzeń rady miejskiej, a później jako archiwum miejskie. W bogato zdobionych kasetonach znajdują się malowidła przedstawiające Chrystusa oraz różnych obywateli Goslar, które wykonane zostały przez anonimowego artystę przed 400 laty. Poddane jedynie nieznacznej restauracji, zachowują swą delikatną, pólmatową fakturę. We wnękach i schowkach za kasetonami ukryło szereg cennych pamiątek, między innymi złoto-srebrny kufel z pokrywką z XV w. z bogatą ornamentyką, przedstawiającą sceny myśliwskiei górnicze oraz Ewatt- geliaiz z Goslar (Goslarer Evangeliar), Xlii-wieczny manuskrypt ze wspaniałymi romańskimi miniaturami, inspirowanymi sztuką bizantyjską. Obecnie wystawiona jest jedynie kopia cennej księgi. Zobaczyć tu można również oryginał Orla Cesarskiego.

Po przeciwnej stronie rynku wznosi się Hotel Kaiserworth – były cccii krawców i sukienników. Konstrukcja, w której można rozpoznać zarówno gotyckie jak i barokowe eiemenly, wspiera się na renesansowych tukach, fronton zdobi osiem XVII-wiecznych drewnianych posągów cesarzy niemieckich oraz renesansowa figura nagiego mężczyzny. wydalającego złotą monetę. Zaraz za ratuszem stoi Marktkirehe, pod wezwaniem śśw. Kośmy i Damiana, patronów medyków. Bliźniacy Kosma i Damian mieszkali w Goslar w Ul w. n.e., lecząc ludzi i zwierzęta nie dla korzyści finansowych, lecz na chwalę bożą. Przeżywszy liczne zamachy na swe życie, zostali w okresie prześladowań. za panowania cesarza Dioklecjana, skazani na ścięcie głowy: wkrótce potem sława ich dotarła aż do Rzymu, gdzie kilka stuleci później wzniesiono ku ich czci kościół na Forum Romanum. Architektura kościoła w Gosiar, będąca mieszanką stylów romańskiego i gotyckiego, nie posiada nic, co przypominałoby o ziemskiej misji braci, lecz warto zajrzeć do środka ze względu na dość niezwykłą, olbrzymią chrzcielnicę z brązu, dzieło miejscowego artysty Magnusa Karslcna z 1573 r. – prawie każde ważniejsze wydarzenie biblijne zostało tu niezwykle szczegółowo opowiedziane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>