?>

Rynek w Hildesheim

XV-wieczny Tempelhaus jest jedynym całkowiecic oryginalnym budynkiem na rynku. Dziwna nazwa i zagadkowy kształt biorą się prawdopodobnie stąd, że architekt inspirował się opowieściami krzyżowców o bliskowschodniej architekturze. Surowość płaskiej, niezdobionej fasady złagodziło XV[-wieezne okno wykuszowe z rzeźbieniami przedstawiającymi historię syna marnotrawnego. Sąsiedni XVl-wieczny Wedekindhaus, barokowy Liintzclhaus i częściowo gotycki, częściowo barokowy Rolandstift (dawniej sierociniec dla dziewcząt) obecnie służąjako biura. Położona dokładnie naprzeciw XVI[-wieczna gospoda Stadtschiinke. adekwatnie nazwany Rokoknhaus i wczesnoszesnastowieczny Wollenwebergildehaus (Dom Cechu Tkaczy) zostały odrestaurowane przez Tnisthmise Forte i obecnie mieści się w nich drugi na terenie Niemiec hotel tego przedsiębiorstwa. Władze miejskie sfinansowały odtworzenie renesansowej studni (Marktbrunnen), na szczycie której stoi posąg rycerza, a na postumencie wyryty jest herb miasta. Po stronie zachodniej wznosi się monumentalny Knochenhauscramtshaus (Dom Cechu Rzeźników) z początku XVI w. oraz dużo mniejszy Backeramtshaus (Dom Cechu Piekarzy) z 1800 r. W starych baedekerach określano pierwszy z nich jako najpiękniejszy budynek z muru pruskiego na świecie, z czym zgodzi się zapewne każdy, kto zobaczy jego doskonalą konstrukcję i pyszną fasadę z niezliczoną ilością rzeźb wykorzystujących motywy chrześcijańskie, pogańskie i humorystyczne. Obecnie mieści się tam restauracja (zob. str. 379), a na wyższych piętrach urządzono ekspozycje muzeum miejskiego (Sladtgeschichtliches Museum: wt. i czw.-nd. 10.00-18.00, śr. 10.00-21.00: 3 DM).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>