?>

Schaumburg i Wunstorf

Maleńkie księstwo Schaumburg-Lippe (dawniej Holstein-Schaumburg) było pozostałością pradawnych cesarskich Niemiec. Dzięki skutecznym działaniom dyplomatycznym oparło się zakusom licznych amatorów, którzy przez wieki mieli nań chrapkę, i zachowało odrębne miejsce na mapie aż do roku 1946, kiedy to stało się częścią Dolnej Saksonii. Obecnie nazwa dwuczłonowa nie jest już używana. Obydwa miasteczka, które wspólnie stanowiły stolicę księstwa, Stadthagen i Bückeburg, leżą na głównym szlaku kolejowym łączącym Hanower z Osnabrück. Kojarzone są głównie z manie- ryslyczną sztuką i budowlami, które należą do najważniejszych przykładów tego stylu na terenie Niemiec. Ich autorzy, artyści i architekci, pracowali także w Pradze na chylącym się ku upadkowi dworze cesarza Rudolfa II. Wybierając się na zachód od Hanoweru, przy okazji warto wstąpić do Wunstorf, gdzie można zobaczyć najstarsze freski, jakie zachowały się na terenie Niemiec.

25 km na północny zachód od Hanoweru znajduje się maleńka miejscowość WUNSTORF-IDENSEN, a w niej stary kościół (Alte Kirche), przepiękny zabytek XU-wiecz- nej architektury romańskiej, wzniesiony wiatach 1120-1129 przez biskupa Sigwarda vom Minden. Jest to nieduża i prosta, jednonawowa świątynia, którą zdobią jedynie trzy okna w zaokrąglonej absydzie i pólkolumny podtrzmujące kolebkowe sklepienie. O wyjątkowości tego miejsca decydują wszakże niezwykle piękne i stare malowidła ścienne pokrywające mury i sklepienia. Uchodzą one za najstarsze freski, jakie w pierwotnym, niezmienionym kształcie zachowały się w całych Niemczech, Kościół został właśnie odrestaurowany i udostępniony zwiedzającym: o klucz należy pytać w domu pastora tuż obok.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>