?>

SZTUKA NIEMIECKA XIX I XX WIEKU

Dział XIX-wiecznego malarstwa niemieckiego stanowi jedną z mocnych stron muzeum. Spośród tuzina prac Caspara Davida Friedricha trzy zaliczają się do jego najbardziej przejmujących i oryginalnych dzieł. Wędrowiec ponad mgłami przedstawia samotną postać zwróconą plecami do widza, spoglądającą w nieskończoność nieba i chmur: obezwładniająca i zarazem intymna wizja podkreśla niezgłębioną moc świata natury. Ten sam motyw jest przedstawiony z jeszcze większą siłą w obrazie Ocean Lodowaty. In- spiracjątego dzieła były odbywające się w tym czasie pierwsze wyprawy polarne. Obraz przedstawia na wpół zatopiony statek na tle rozszczepionej góry lodowej. Wedle politycznej interpretacji miałby on symbolizować pogrzebane nadzieje nieudanej rewolucji 1X48 r. Z kolei w Pierwszym śniegu zwykła scenka krajobrazowa nabiera metaforycznego wymiaru wzniosłości.

Innym niemieckim artystą posiadającym wyraźnie określoną wizję świata był zmarły w młodym wieku Philipp Otto Runge, W muzeum znajduje się większość jego najlepszych prac. Uwagę przyciągają portrety dzieci, jako modele najczęściej służyło własne potomstwo malarza. Nadnaturalnych rozmiarów, tryskające energią postacie dzieci o pucołowatych buziacli umieszczone są na poziomie oczu oglądającego, w bezpośredniej konfrontacji z widzem. Całkowicie różna, lecz równie skuteczna jest realistyczna metoda Wilhelma Lcibla, niemieckiego odpowiednika Courbeta. Trzy kobiety w kościele, z fenomenalną wiernością szczegółu, niezwykle gładką fakturą i wspaniałym oddaniem wewnętrznego skupienia postaci, słusznie uznawane są za arcydzieło tego artysty.

Obu niemieckim impresjonistom, Maxowi Licbermannowi i Lovisowi Corintho- wi, przydzielono osobną salę, niedaleko cennego zbioru dzieł ich francuskich odpowiedników, w którego skład wchodzi jedna z wersji obrazu Maneta Faure tv roli Hamleta, niedokończona, lecz żywsza od lej, która wisi w muzeum w Essen. Spośród dzieł ekspresjonistów należy obowiązkowo zobaczyć dwa arcydzieła Mu uchu, Dziewczęta nad morzem i Dziewczęta na moście. Spośród obrazów dwudziestowiecznych malarzy warto zwrócić uwagę na tryptyk Wojna Otto l)ixa, zawierający wyraźne przesłanie pacyfistyczne, oraz Złotą rybkę Paula Kleć, kompozycję abstrakcyjną o rzadko spotykanej poetyckości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>