?>

Zbrojownia i Biblioteka Księcia Augusta

Przy północnej stronie Schlossplatz wznosi się Zbrojownia (Zeughaus), również dzieło Kranckego. Pogodny, purpurowy budynek, z bogato zdobionymi ścianami szczytowymi zupełnie nie kojarzy się z rolą, jaką pierwotnie spełniał – w przepastnych pomieszczeniach na dole mieściły się w przeszłości największe i najpotężniejsze działa w Niemczech. Zaraz za nim wznosi się największy budynek z muru pruskiego w Wolfenbuttel. olbrzymi XVłl-wieczny spichlerz.

Obecnie w Zeughaus organizowane są czasowe wystawy ksiąg przechowywanych w, będącej dumą miasta, Bibliotece Księcia Augusta (Herzog-August-Bibliołhek: wl.- nd. 10.00-17.00: łączny bilet 5 DM), której siedziba znajduje się w XIX-wiecznym budynku na przeciwległym rogu placu, wzorowanym na włoskich pidazzu. Książęta Brunszwiku byli prawdziwymi bibliofilami: do połowy XVII w. uczony August Młodszy zgromadzi! największe w Europie zbiory biblioteczne, składające się z 130 tys. woluminów, które osobiście skatalogował. Kilka sal w głównym budynku bibliotecznym ma formę muzeum, gdzie znajdują się białe kruki, renesansowe mapy i globusy, a także szkicowni- ki XX-wiecznych artystów. W skarbcu przechowuje się najcenniejszą księgę biblioteki, Lwangeliarz Henryka Lwa (zob. ramka). Pierwotnie zamierzano regularnie umieszczać go w ekspozycji, ale w rzeczywistości ewangeliarz wystawiany jest niezmiernie rzadko.

Dom Lessinga (Lessinghaus: te same godziny otwarcia i bilet) przed biblioteką był oficjalną rezydencją bibliotekarza. Jest to trzyskrzydłowy domek letni, który został ukończony na trzy lata przed decyzją książąt o opuszczeniu WoifenbüUel. Obecną nazwę dom zawdzięcza drugiej sławnej osobie, która zajmowała się książęcą biblioteką, wielce wpływowemu dramatopisarzowi, Gnttholdowi Lphraimowi Lessingowi, który spędził w Wolfenbüttel ostatnie 11 lat swego życia: ku jego czci stworzono tu wystawę pamiątek. Głównym dziełem Lessinga z okresu jego pobytu w Wolfenbüttel jest Natan Mędrzec, utwór szczególnie interesujący w świetle późniejszej historii Niemiec, jako żc godzien podziwu główny bohater jesł Żydem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>